Úvod a historie Seznam lékařů Ke stažení Kontaktní údaje

Poliklinika Kralupy nad Vltavou ALTES s.r.o.

Historie

Objekt zdravotnického střediska v Kralupech nad Vltavou byl postaven v roce 1932 jako budova vzájemné dělnické pojišťovny. Tato pojišťovna byla obdobou dnešních zdravotních pojišťoven a zajišťovala financování zdravotní a sociální péče pro své klienty.

Po druhé světové válce byl objekt přeměněn na sdružené zdravotní středisko, byly v něm vybudovány ambulance praktických a odborných lékařů, které fungovaly s různými obměnami až do doby privatizace.

Budova postupně chátrala, protože na její opravy nebyl dostatek finančních prostředků.

Po roce 1989 bylo záměrem tehdejších zástupců města lidí objekt úplně uzavřít a výhodně zpeněžit.

Díky privatizačnímu projektu lékařů bývalé polikliniky byl objekt zachráněn a v roce 1996 došlo k definitivní privatizaci zdravotnického zařízení v Kralupech nad Vltavou. Objekt získal nové majitele, kteří pocházejí z řad lékařů.

V objektu byly za provozu provedeny veškeré opravy nutné k zajištění chodu zařízení. Byla provedena kompletní generální oprava sociálních zařízení, oprava rozvodů vody a centrálního vytápění.

Současnost

V poliklinice bylo vybudováno fungující ambulantní středisko, které sdružuje lékaře všech profesí.

Společnost ALTES s.r.o. je spolumajitelem a správcem objektu. Pro lékaře zajišťuje servisní služby, údržbu, úklid objektu a řízení celého chodu.

Každý z lékařů pracuje samostatně na základě své individuální smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Protože tyto ambulance zajišťují 75 % ambulantní zdravotní péče ve většině oborů, je toto sdružené ambulantní středisko v Kralupech nad Vltavou jedním z největších v okrese Mělník.

Do oprav polikliniky bylo od doby privatizace vloženo od roku 1996 více než 7 milionů korun. Ovšem zatím to moc vidět není, protože se převážně provádějí opravy vnitřních rozvodů.

Tyto prostředky pocházejí pouze od lékařů, nestátnímu zdravotnictví nebyla žádná dotace nikdy poskytnuta.

Budoucnost

Nejnáročnějším úkolem je oprava venkovního vzhledu objektu. Poliklinika by měla dostat novou fasádu, která bude důstojněji vyhlížet do centra města. Tyto plány nabourala v roce 2002 povodeň, která objekt zatopila do výšky 2,5 m a co bylo uvnitř hotovo se muselo po povodni opravovat znovu.

O tom, že se dá i ve zdravotnictví hospodařit dobře, se může přesvědčit každý, kdo potřebuje lékařské ošetření.

ALTES s.r.o.
XHTML VALID Design a technické řešení: Webdesign.izde.cz | Všechna práva vyhrazena Altes.cz